Sənaye Xəbərləri

Sənaye qurutma sobalarının təsnifatı

2022-07-26
Fırının tətbiqi:

Fırınlar kimya sənayesində, kompozit material sənayesində, reduktor sənayesində, motor boyalarının daldırılması və qurudulması, qatranların bərkidilməsi, əczaçılıq, qida, yüngül sənaye, ağır sənaye, yeni material tədqiqatları və digər sahələrdə materialların və məhsulların qızdırılması, qurudulması, qurudulması və qurudulması üçün geniş istifadə olunur. inkişafı və digər sənaye sahələri.

Fırının təsnifatı:

Fırınlar ümumiyyətlə aşağıdakı növlərə bölünür:

İsti hava dövranı sobası: ümumiyyətlə daha böyük isti hava sobasına aiddir

Elektrikli qurutma sobası: temperaturu 250 -dən aşağı olan soba, həmçinin partlayışla qurutma sobası kimi də tanınır

Sənaye sobası: yəni bəzi cənub bölgələrində soba və soba kimi tanınan sənaye sobası

Yüksək temperaturlu soba: sobanın temperaturu 250 -dən yüksək olduqda, sobanın materialına böyük tələblər qoyulur. Eyni zamanda, yüksək temperatur altında qazın hərəkətini idarə etmək çətinləşdiyindən, yüksək temperaturlu soba temperaturun vahidliyinə nəzarət üçün daha yüksək tələblər qoyur, bu da aşağı temperaturlu soba ilə müqayisədə daha yüksəkdir.

Partlayışa davamlı soba: ümumiyyətlə sobanın səthinə boya məhsulları ilə örtülmüş və qurutma prosesi zamanı alışan və partlayıcı qazları uçuran aktiv və passiv partlayışa davamlı qurğulara malik sobaya aiddir.

Qaynaq elektrodu qurutma sobası: qaynaq elektrodlarının qurudulması üçün xüsusi olaraq istifadə edilən soba

Yaşlanma test qutusu: əsasən yüksək temperaturda yaşlanma prosesi və ya elektrik məhsullarının yaşlanma testi üçün istifadə olunur

Nəqliyyat tunel sobası: istehsalın səmərəliliyini artıra və əmək intensivliyini azalda bilən boru kəməri daşıma növü